fbpx

Osmaniye ’de İş Güvenliği Uzmanı Eğitimleri

Osmaniye’ de C-B-A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Eğitimlerini nitelikli kadromuzdan alın.

Nitelikli kadromuzla;

C sınıfı, B sınıfı ve A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Eğitimlerini vermekteyiz.

İş güvenliği uzmanlığı programlarına katılmak isteyen adaylar;

  • Mühendis,
  • Mimar,
  • Teknik öğretmen,
  • Fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji bölümleri,
  • İş sağlığı ve güvenliği (ön lisans) programı,

Mezunları kurumumuza aşağıdaki belgeler ile başvuru yapabilirler;

-Başvuru yapılan eğitim kurumuna ait Başvuru Dilekçesi, Eğitim Sözleşmesi, Eğitim Bilgilendirme Formu,

-Adayın ilgili mezun olduğunu gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ve T.C. Kimlik Kartı,

-(A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını gösteren belge.

-(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını gösteren belge.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi ve Sınavlar

-Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin tamamı uzaktan eğitim ile verilir. Uygulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanı bulunan bir işyerinde yapılır.

Sınavlar

  • Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır.
  • Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday, yeniden eğitim programına katılmak zorunda değildir.
  • Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.

Bilimsel ve gelişmiş eğitim anlayışı ile en çok tercih edilen eğitim kurumları arasında yer alan Polat Akademi, Osmaniye’ de uzman eğitici kadrosuyla sizlerle. Osmaniye’ de işinizde  “UZMAN” olun!

 

Telefon: 0256 226 58 90

E-mail: info@polatakademi.com

Website: https://www.polatakademi.com